Scientoon & Scientoonics


COUNTERS

  • Invited Lectures Delivered: 1185
  • Topics Covered: 32
  • Awards Received: 17
  • Lectures in CSIR Labs.: 28
Lectures in IITs: IIT, Khadagpur, IIT, Kanpur, IIT Guwahati, IIT, Bhubaneswar, IIT Ropar, IIT Roorkee

Upcoming Lecture Using Scientoons
facebook.com/pkscdri   twitter.com/scientoon

"Scientoons" Video conference between Palestine, Brazil and India

On 10 June, the Walid and Helen Kattan Science Education Project organised a videoconference between Palestine, Brazil and India, during which Palestinian students from the Collège des FrèresSchool in Bethlehem shared Scientoons (science cartoons) they created based on knowledge gained through research carried out on water as both a local concern and as a global socio-scientific environmental issue.

Leave a Comment • • Edit

Scientoonics – Study of Scientoons?

SEARCHMENU

Leave a Comment • • Edit

SCIENTOONS IN RESEARCH PAPERS IN INTERNATIONAL JOURNAL
3.2 Scientoon
Populárním typem komiksu je tzv. scien toon. Podobně jako u předcházejícího typu
je i jeho úk olem didaktická transformace přírodovědných fenoménů do žákům sro-
zumitelnější podoby. Podstata komiksového sdělení je zde ale zprostředkována vý-
znamnou textovou složkou, jež objasňuje anebo na pravou míru uvádí informace
o příslušném přírodovědném jevu (srov. Tatalovic, 2009: s. 5). Význam obrazové
části komiksu potom spočívá v tom, že humornou, resp. satirickou cestou konkreti-
zuje textovou část, a přibližuje tak daný jev představám a výrazovým prostředkům
žáků (obr. 2). Ve srovnání s ostatními typy komiksů je pro scientoon charakteristický
důraz na oborovou správnost (kontext oboru).
Zdroj: upraveno dle Scientoons Pradeep Srivastava
Dostupné z http://www.scientoon.com
Obr. 2: Scientoon; Zákonitosti Brownova pohybu


Typy vzdělávacích komiksů a analýza jejich edukačního potenciálu pro přírodovědnou výuku (PDF Download Available). Available from: https://www.researchgate.net/publication/305913429_Typy_vzdelavacich_komiksu_a_analyza_jejich_edukacniho_potencialu_pro_prirodovednou_vyuku [accessed Aug 22, 2017].


Leave a Comment • • Edit

SCIENTOONIST MEET Bollywood writer Sri Ashok Mishra and deidicates a scientoon for him

Leave a Comment • • Edit

FIRST SCIENTOON EXPRESS JEEP OF THE WORLD DESIGNED IN INDIA

It was the greatest honour and very emotional moment for me to see a jeep named as SCIENTOON EXPRESS in Vidyagyan Academy, a most modern school in Sitapur. I started the concept of Scientoons on May 26, 1988 for the first time in the world.(www.scientoon.com). Hats off to the Principal Sir John David and all those who designed this unique jeep.


Leave a Comment • • Edit
   HSCI2018    ISBE    Public Communication of Science and Technology (PCST) Conference   INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR MEDIA AND COMMUNICATION RESEARCH