Scientoon & Scientoonics


COUNTERS
 • Lectures Delivered
  1257
 • Topics Covered
  33
 • Awards Received
  18
 • Lectures in CSIR Labs
  28
 • Lectures in IITs
  IIT, Khadagpur, IIT, Kanpur, IIT Guwahati, IIT, Bhubaneswar, IIT Ropar, IIT Roorkee, IIT, Patna, IIT, Delhi
Upcoming Lecture Using Scientoons
facebook.com/pkscdri   twitter.com/scientoon

MENTORS OF SCIENTOON MAN PRADEEP K SRIVASTAVA

MY MENTORS: Dr A. K. Ramrakhyani, the gem of a man who taught me how to speak. I dedicated my 1150 lecture to him recently delivered in Dr Hari Singh Gaur University in Sagar MP.

Leave a Comment • • Edit

"Scientoons" Video conference between Palestine, Brazil and India

On 10 June, the Walid and Helen Kattan Science Education Project organised a videoconference between Palestine, Brazil and India, during which Palestinian students from the Collège des FrèresSchool in Bethlehem shared Scientoons (science cartoons) they created based on knowledge gained through research carried out on water as both a local concern and as a global socio-scientific environmental issue.

Leave a Comment • • Edit

Scientoonics – Study of Scientoons?

SEARCHMENU

Leave a Comment • • Edit

SCIENTOONS IN RESEARCH PAPERS IN INTERNATIONAL JOURNAL
3.2 Scientoon
Populárním typem komiksu je tzv. scien toon. Podobně jako u předcházejícího typu
je i jeho úk olem didaktická transformace přírodovědných fenoménů do žákům sro-
zumitelnější podoby. Podstata komiksového sdělení je zde ale zprostředkována vý-
znamnou textovou složkou, jež objasňuje anebo na pravou míru uvádí informace
o příslušném přírodovědném jevu (srov. Tatalovic, 2009: s. 5). Význam obrazové
části komiksu potom spočívá v tom, že humornou, resp. satirickou cestou konkreti-
zuje textovou část, a přibližuje tak daný jev představám a výrazovým prostředkům
žáků (obr. 2). Ve srovnání s ostatními typy komiksů je pro scientoon charakteristický
důraz na oborovou správnost (kontext oboru).
Zdroj: upraveno dle Scientoons Pradeep Srivastava
Dostupné z http://www.scientoon.com
Obr. 2: Scientoon; Zákonitosti Brownova pohybu


Typy vzdělávacích komiksů a analýza jejich edukačního potenciálu pro přírodovědnou výuku (PDF Download Available). Available from: https://www.researchgate.net/publication/305913429_Typy_vzdelavacich_komiksu_a_analyza_jejich_edukacniho_potencialu_pro_prirodovednou_vyuku [accessed Aug 22, 2017].


Leave a Comment • • Edit

SCIENTOONIST MEET Bollywood writer Sri Ashok Mishra and deidicates a scientoon for him

Leave a Comment • • Edit
   HSCI2018    ISBE    Public Communication of Science and Technology (PCST) Conference   INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR MEDIA AND COMMUNICATION RESEARCH